YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERSİ

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERSİ

Yabancılar İçin Türkçe Kursu

Türkçe bugün dünyada 220 milyon (tüm lehçeleriyle birlikte) kullanıcıyla en çok konuşulan 5. dil sıralamasına; Türkiye Türkçesi ise en çok konuşulan 15. dil sıralamasına sahiptir. Türkçe dünya üzerinde 100’e yakın ülkede öğretilen bir dildir.

Türkçe diğer tüm Avrupa Dilleri’nden farklı olarak sona eklemeli bir dildir. Yalnızca bu özelliği ile bile dünyada en çok kullanımda olan İngilizce ve İspanyolca dillerinden büyük farklılıklarla ayrılır. Zengin ve detaylı dilbilgisi içeriğiyle, sözcük türeme farkıyla, okunduğu gibi yazılmasıyla, diğer dillerden geçen ve diğer dillere geçirdiği sözcük dağarcığı ile Türkçe; eğitim almadan öğrenilmesi zor olan diller arasında en önlerde gelir.

Şu an için Türkiye Türkçesi’nin en gelişmiş sözlüğü Büyük Türkçe Sözlük’te (TDK) söz, deyim, terim ve isim olmak üzere toplam 616.767 söz varlığı bulunur. Türkiye Türkçesi’nin bütün söz varlığını bir araya getiren ve ortak bir veri tabanında kullanıma sunulan Büyük Türkçe Sözlük; yazı dilinin ve söz varlığının yanı sıra bütün bilim, sanat ve spor terimlerini, yer adlarını, kişi adlarını, Türkiye bölge ağızlarındaki ve kaynaklardaki sözcükler ile deyimleri de içermektedir. Günlük kullanımda ise yaklaşık 26.000 kelime bulunur.

Şahin Eğitim; M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından öngörülüp onaylanmış müfredat ve izni ile yabancı uyruklu öğrenci adaylarına Türkçemizin dil kurallarını öğreterek Türkçe kelime veya cümleleri dinleyerek anlama yetisini sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra günlük hayatta gerekli olan ve konuşulan Türkçe’yi anlayabilme ve Türkçe metinleri okuyup anlayabilme yeteneğini kazandırmaktadır.

Şahin Eğitim’de Türkçe grup eğitimlerinde İngilizce’den, Rusça’dan ve Almanca’dan olmak üzere 3 dilden öğretilir.

Şahin Eğitim Yabancılar İçin Türkçe Kursu Sınıf Açılış Tarihleri

Hafta İçi Sabah:

Hafta İçi Akşam:

Hafta Sonu Sabah: