TYT Kursu AYT Kursu

TYT Kursu AYT Kursu

TYT ( Temel Yeterlilik Testi ) üniversiteye giriş sisteminin ilk aşamasıdır. Daha önce uygulanan YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) benzeri bir sınav olarak 2017- 2018 yılından itibaren uygulanacaktır.
 
TYT sınavında Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri ‘nden sorular olacaktır.
 
AYT sınavında Sayısal puan için; Matematik ve Fen Bilimleri testlerini,
 
AYT sınavında Eşit Ağırlık puanı için; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 testlerini,
 
AYT sınavında Sözel puanı için Türk dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini,
 
cevaplandırmak durumundadırlar.