STEM KODLAMA ROBOTIC

STEM KODLAMA ROBOTIC

Şahin Eğitim Kurumları  Günümüz teknoloji çağında, teknolojiyi eğitime entegre ediyoruz. 1982 yılından bu yana eğitimde yaparak öğrenme metodunu benimseyen yenilikçi çözümler sunmaktadır. İstanbul/ ŞİŞLİ ilçesinde, farklı laboratuvarlarda hizmet veren Stem uyguladığı atölyelerde, çocukların sahip olduğu yaratıcılığı tetikleyen; onları düşünmeye, problem çözmeye, süreç odaklı çalışmaya ve merak duygusuna, öğrendiklerini proje şekline getirerek bir şeyler üretmeye iten, dünyada STEM olarak bilinen Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) öğretim tekniklerini kullanmaktadır.

 
Nitelikli nesiller yetiştirmek
 
Çocuklara ve gençlere hayallerine ulaşma cesareti kazandırmak
 
Analiz, problem çözme yeteneklerini geliştirmek
 
Topluma yararlı bireyler olmak

ŞAHİN EĞİTİM KURUMLARI